Tajemný les Bor
Ocitli jste již někdy na místě, které vám nahánělo strach? Kde vám naskakovala husí kůže? Kam se už nikdy nechcete vrátit? Tak právě o jednom takovém místě, Vám chceme vyprávět a podělit se o svoje zážitky a zkušenosti.
Jedná se o les Bor, který můžete najít si jeden kilometr jihozápadně od Českých Budějovic, poblíž sídliště máj. Zkoumáním Boru se zabývají badatelé Kristýnka a Petr /K & P/

zavora

První zmínky o této lokalitě pocházejí ze středověku, ale nepřináší moc informací. Ještě před 400 léty se skrývala v lese Bor malá osada a jenom uzounká cesta ji spojovala s okolním světem. Skrze Bor vedla kupecká stezka. Proto se zde také přepadávalo a vraždilo. Je však jisté je, že energie z bývalých tragédií se neztrácí a naopak každým dalším násilným činem se akumuluje a zvětšuje.
Duše zemřelých, které se nemohou vyrovnat z odchodem z tohoto světa, mohou škodit živým. Přímo je vysávat a paralyzovat, pokud jim to daná oběť dovolí a připustí si je k tělu. Tím by se dalo vysvětlit i mnoho sebevražd, které byly v Boru spáchané. Například strom oběšenců, na kterém ukončilo život mnoho lidí.

V lese se zjevuje také postava černého rytíře, který prý nepochází z naší reality. Má široký černý klobouk stažený do čela a dlouhý kabát, který končí nad zemí. Zjevuje se letíce asi 40 cm nad zemí. Dokáže se rychle přemisťovat vzduchem. Podle jeho chování lze usouditi, že je to snad dobrý duch, ochránce, který má za úkol střežit zlo, sídlící v tomto lese a má údajně bránit průniku zla z jiného světa do našeho světa. Existuje nemálo svědků, kteří se s ním setkali tváří v tvář. Zjevuje se údajně u křížku, bohužel není známa jeho přesná poloha. Údajně střeží vstup do jakési třetí dimenze a má také zamezit, aby se zlé síly nedostaly na zem.
Někteří lidé, viděli v lese velké zářící červené oči, které pluly ve vzduchu ve výšce kolem dvou metrů. Byla hledána nějaká souvislost s jinde pozorovaným podobným jevem aby se zjistilo, co by to mohlo být. Jediná podobná bytost je Mothman - Můří muž, pro kterého jsou typické právě zářící červené oči. Je černé barvy a má rozpětí křídel 5 metrů. Toto monstrum způsobilo řadu tragédií v americkém městě Point Pleasan. Že by nějaká jeho podoba sídlila i v Boru? kdo ví.

Z novodobých událostí se lze nezmínit o případu, který se stal v sedmdesátých letech. V lese býval vojenský prostor, střelnice a muniční sklad. Vojaci, kteří hlídali muničák, střídali stráž a náhle uviděli, jak se jejich kolega proměnil v podivnou bytost, která jim nahnala takový strach, že po sobě začali divoce střílet. Při této střelbě, tři vojáci přišli o život a čtvrtý byl převezen do vojenské nemocnice s těžkým poraněním a zanedlouho mu podlehl. Před smrtí vypovídal o svém šokujícím zážitku, ale nikdo mu nevěřil, přestože během té noci úplně zešedivěl.

Místo kde údajně přistálo UFO.
K vojenské posádce v Boru se váže ještě jeden záhadný příběh. Muž, který sloužil u vojenské posádky, vzpomíná, že jedné noci byl vyhlášen mimořádný poplach. Do lesa se zřítil neznámý létající předmět. Celá lokalita byla uzavřena. Během jednoho roku do ní nikdo neměl přístup – včetně vojáků i když zde před tím prováděla pravidelné zkušební střelby. Jako důkaz, že se tu vskutku událo něco mimořádného, zůstaly v Boru ohořelé stromy. Musely být vystaveny velmi vysoké teplotě, protože kůra je místy spálená na uhel, třebaže nebyl okolní porost požárem zasažen.

Podle vyprávění několika svědků, kteří šli do Boru, lze usoudit, že v lese Bor můžete zažít, také jakýsi časový posun. Stalo se totiž, že lidé odešli do tohoto lesa a vrátili se až za několik dní pozemského času. Jim se však zdálo a také tvrdili, že se vrátili zpět za několik hodin.


stromyaa